پشتیبانی از ساعت 9 الی 18 تماس با ما

تغییرات شرکت :

هر شرکت/ موسسه ای که ثبت می گردد ممکن است پس از مدتی نیاز به تغییرات داشته باشد که این امر به وسیله صورتجلسه تغییرات انجام می شود.

تغییرات شرکت سهامی خاص            تغییرات شرکت مسئولیت محدود

به طور کلی طبق قانون تجارت هر تغییراتی در صلاحیت  2 مجمع می باشد.به غیر از مجامع، هیئت مدیره نیز اختیار تغییرات شرکت را دارد.

صورتجلسه تغییرات


انواع مجامع و صلاحیت آن ها :

1- مجمع عمومی فوق العاده :

اصلاح ماده اساسنامه (تغيير نام)

اصلاح ماده اساسنامه ( تغيير سال مالی)

اصلاح ماده اساسنامه ( الحاق به موضوع فعاليت)

مدت فعاليت

تصويب اساسنامه جديد

تبديل شركت سهامي خاص به سهامي عام

ادغام

انحلال

ختم تصفيه

تغيير محل(تغيير نشاني در يک واحد ثبتي)

نقل و انتقال سهم الشركه

اصلاح ماده اساسنامه (کاهش/ افزايش تعداد اعضا هيئت مديره)

تبديل سهام با نام به بي نام

تبديل سهام بي نام به با نام

پرداخت سرمايه تعهدي

افزايش سرمايه

نقل وانتقال سهام

انحلال شعبه داخلي

تغييرات شعبه (حق امضا)

تغيير محل تصفيه

اصلاح ماده اساسنامه ( تغيير مدت شركت)

اصلاح ماده اساسنامه ( تغيير موضوع فعاليت)

كاهش سرمايه

افزايش سرمايه-افزايش تعداد سهام

كاهش سرمايه اجباري

كاهش سرمايه اختياري

تغيير محل(تغيير نشاني از يک واحد ثبتي به واحد ديگر)

تبديل سهام ممتاز به بانام عادي

تغيير محل شعبه داخلي

ثبت انتقالي

تبديل سهام بانام عادي به سهام ممتاز

تاسيس شعبه داخلي

تغييرمحل شعبه داخلي

اصلاح مواد اساسنامه در تصميمات پيش بيني نشده سامانه

تبديل شركت سهامي عام به سهامي خاص
موارد ذکرشده کلیه اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است که بسته به نوع شرکت/موسسه برای تغییرات انتخاب می گردند.

2- مجمع عمومی عادی (سالیانه/بطور فوق العاده) :

انتخاب و تعيين سمت هيئت مديره

انتخاب مديران

تعيين سمت مديران

تغيير نوع عضويت هيئت مديره

تغيير نماينده شخص حقوقي هيئت مديره

تغيير نماينده شخص حقوقي هيئت نظار

انتخاب هيئت نظار

تصويب ترازنامه و صورت هاي مالي تصفيه

تعيين وضعيت حق امضاء

انتخاب مدير/ مديران / هيئت تصفيه

انتخاب ناظر / ناظران / هيئت تصفيه

انتخاب روزنامه كثيرالانتشار

انتخاب بازرس

تغيير محل تصفيه

تفويض اختيارات هيئت مديره به مدير عامل

تغيير مدير شعبه داخلي

تمديد مدت تصدي مدير/ مديران/هيئت تصفيه

تمديد مدت تصفيه

تصويب ترازنامه و صورت هاي مالي

تعيين سمت مدير/ مديران / هيئت تصفيه

موارد ذکرشده کلیه اختیارات مجمع عمومی عادی است که بسته به نوع شرکت/موسسه برای تغییرات انتخاب می گردند.

اختیارات هیئت مدیره:

انتخاب و تعيين سمت هيئت مديره

تعيين سمت مديران

تغيير نماينده شخص حقوقي هيئت مديره

تغيير نماينده شخص حقوقي شريك

تغيير نماينده شخص حقوقي مديرعامل

تغيير نماينده شخص حقوقي هيئت نظار

تعيين وضعيت حق امضاء

تغيير محل(تغيير نشاني در يک واحد ثبتي)

تاسيس شعبه داخلي (در صورتي كه اساسنامه به هيئت مديره تفويض كرده باشد)

پرداخت سرمايه تعهدي

نقل وانتقال سهام

انحلال شعبه داخلي

تفويض اختيارات هيئت مديره به مدير عامل

تغيير مدير شعبه داخلي

افزايش سرمايه بنابه تفويض اختيار به هيئت مديره

تحقق افزايش سرمايه

تغيير محل(تغيير نشاني از يک واحد ثبتي به واحد ديگر)

تغيير محل شعبه داخلي

درخواست آگهي تكميلي ( اصلاحي)

تاسيس شعبه داخلي

لطفا سوالات خود را برای ما ارسال کنید.

با توجه به اینکه ثبت اطمینان کمترین هزینه را نسبت به موسسات ثبتی دیگر از شما اخذ می نماید ، لذا برای انجام امور خود با کارشناسان ما تماس بگیرید و به خاطر عدم پرداخت هزینه های جزئی خود را دچار مشکلات عدیده ای از قبیل تکمیل نبودن مراحل ثبت، عدم پرداخت حق التمبر و بدهی مالیاتی و ابطال مجوزهای اخذ شده  و ... ننمایید.
error:
سلام؛ وقت بخیر
چطور می تونم کمکتون کنم؟