پشتیبانی از ساعت 9 الی 18 تماس با ما

ایزو چیست؟

ایزو حروف اختصاری International Organization for Standardization به مفهوم "سازمان بین المللی استانداردسازی" است که متشکل از یک مجمع بین المللی از سازمان های استاندارد کشورهای عضو است.اعضای ایزو یا در دولت و مؤسسات دولتی دارای سمت هستند یا نماینده ی دولت اند.به همین دلیل،ایزو نقش مهمی بین بخشهای خصوصی و عمومی بازی می کند.

 

انواع ایزو:

ا-  ایزو ISO 9001  (مدیریت کیفیت)

2- ایزو ۱۸۰۰۱ ISO OHSAS  (ایمنی محیط کار)

3- ایزو ۱۵۱۶۱ ISO HACCP (استاندارد مدیریت کیفیت)

4- ایزو ۱۰۰۰۶ ISO  (سیستم مدیریت کیفیت پروژه)

5- ایزو ۱۳۴۸۵ ISO (مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی و خدمات مرتبط)


6- ایزو ۱۴۰۰۱ ISO  (مدیریت محیط زیست)

 

7- ایزو ۲۲۰۰۰ ISO  (مدیریت ایمنی محصول در صنایع غذایی و صنایع وابسته)

 

8- ایزو ۱۰۰۰۲ ISO  ( سیستم مدیریت کیفیت رضایتمندی مشتری)

 

9- ایزو ۱۰۰۰۴ ISO  (استاندارد سنجش میزان رضایتمندی مشتری)

 

10- ایزو ۱۰۰۱۵ ISO  (سیستم مدیریت آموزشی)

 

11- ایزو ISO TS 16949  (سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودروسازی)

 

12- ایزو ISO TS 29001 (مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی)

 

ایزو ISO 9001  (مدیریت کیفیت):

استانداردهای سری ۹۰۰۰ استانداردهای مدیریتی هستند که مبانی یک سامانه مدیریت کیفیت را بیان می کند عبارت دیگر استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ استاندارد محصول نیستند ولی راهکارهای اجرایی برای رسیدن به کیفیت مناسب محصول و رضایت مصرف کننده را ارائه می نمایند.استاندارد های سری ایزو ۹۰۰۰ کاملا عمومی بوده و در تمام بخشهای صنعت و خدمات قابل پیاده سازی می باشند. این استاندارد در حال حاضر به طور گسترده ای در جهان مورد استفاده قرار می گیرد بر اساس بعضی آمارها بین ۹۵۰۰۰۰ تا یک میلیون گواهی نامه تا سال ۲۰۱۰ در جهان صادر شده است.

استانداردهای سری ۹۰۰۰ شامل سه استاندارد می باشد:
1- ایزو 9000 : ایزو ISO 9000 تعاریف و واژگان مورد استفاده یک سازمان را بیان می کند.

2- ایزو 9001 : ایزو ISO 9001 مبانی یک سیستم مدیریت کیفیت را بیان می کند.

3- ایزو 9004 : ایزو ISO 9004 خطوط راهنمایی برای موفقیت پایدار در یک سازمان را بیان می کند.

توجه داشته باشید که از این سری استانداردها تنها استاندارد ISO 9001 برای صدور گواهینامه تدوین شده و سایر استانداردها این خانواده فاقد گواهینامه می باشند.استاندارد ISO 9001 پایه بسیاری از استانداردهای سیستم های کیفیت مانند ISO 13485 ,ISO29000, و یا ISO-TS 16949 می باشد.

  • مزایای استاندارد ایزو ISO 9001 :

1- حفظ و ارتقا، سطح دانش فنی و سطح کیفیت

 

2- ایجاد کنترل بیشتر بر فرایند های سازمان

 

3- عملکرد سیستماتیک و قابل پیش بینی

 

4- ایجاد بستری مناسب برای بهبود کیفیت

 

5- گسترش فرهنگ سازی و تفکر سیستماتیک

 

6- کاهش ضایعات و دوباره کاری ها در خط تولید

 

7- بهبود ارتباط درون سازمانی

 

8- بهبود عملکرد و افزایش تولید

 

9- ایجاد اطمینان در مشتریان

 

10- پیشگیری از تولید محصول نا منطبق

 

ایزو ۱۸۰۰۱ ISO OHSAS  (ایمنی محیط کار):

توسعه هر جامعه بستگی به سلامت روحی و جسمی نیروی انسانی ان دارد. از آنجا که علیرغم پیشرفت فن اوری خطرات و آسیب های روحی در محیط های کار برای کارکنان و سایر افراد افزایش یافته لذا در طول دو قرن گذشته کشور ها و سندیکاهای کارگری توجه زیادی را به مباحث ایمنی مبذول داشته اند و قوانین و مقررات زیادی توسط دولت ها برای مسایل مربوط به ایمنی تدوین شده است اما بدون داشتن یک سیستم برای کنترل خطرات و اجرای آیین نامه ها این قوانین از اثر بخشی لازم برخوردار نمی باشند
  • مزایای بکارگیری استاندارد ایزو ۱۸۰۰۱ OHSAS:

1- افزایش اگاهی و دانش کارکنان در ارتباط با موارد ایمنی و بهداشت

2- کاهش ریسک حوادث و بیماری های شغلی

3- اثبات ارزش و جایگاه کارکنان و سایر انسان ها به عنوان مهم ترین سرمایه جامعه

4- نگرش طرح ریزی شده و مستند در رابطه با سلامت و ایمنی

5- ایجاد محیط امن و سالم

 

ایزو ۱۵۱۶۱ ISO 15161 HACCP (استاندارد مدیریت کیفیت):

سلامت غذا بر سلامت مردم و جامعه و در نتیجه توسعه هر کشور تاثیر به سزایی دارد , لذا در کشورهای مختلف دولت ها ایین کارها و روش های مدیریتی , نظارتی را به منظور اطمینان از سلامت مواد غذایی تدوین کرده اند که یکی از مشهورترین انها ایین کار HACCP ( Hazard Analysis & Critical Control Point) می باشد. استاندارد HACCP بر شناسایی , رتبه بندی و کنترل خطراتی که سلامت مواد غذایی را در مراحل مختلف تولید و توزیع و مصرف تهدید می کند مبتنی می باشد.

این آیین کار دارای ۷ گام بوده که الزامات ان در Codex Alimentarious Commission صنایع غذایی شرح داده شده و ادارات ناظر بر سلامت مواد غذایی و دارویی در کشورهای مختلف اقدام به اعتبار دهی به این ایین کار نموده و بعضا ان را اجباری نمودند. برای مثال در اروپا صنایع غذایی موظف به اجرای الزامات HACCP در سیستم کیفیت خود می باشند.شرط لازم برای پیاده سازی این استاندارد ,داشتن شرایط مناسب محیط تولید (GMP) و استفاده از مواد اولیه و فرایند تولید , بسته بندی و ارسال سالم می باشد.

پیاده سازی آیین کار HACCP به تنهایی توصیه نمی شود و بهتر است به صورت جزیی از استاندارد ISO 9001 اقدام به اجرای ان شود لذا سازمان جهانی استاندارد سازی به این منظور استاندارد ایزو ۱۵۱۶۱ (ISO 15161) را تدوین نموده است. پایه استاندارد ایزو ۱۵۱۶۱ (ISO 15161) استاندارد ایزو ۹۰۰۱ (ISO 9001) می باشد.

 

ایزو ۱۰۰۰۶ ISO (سیستم مدیریت کیفیت پروژه):

اجرای مناسب پروژه ها نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشورها بازی می کند , بدون یک سیستم مدیریت پروژه کارا و اثر یخش مانند ایزو ۱۰۰۰۶, پروژه ها توجیه فنی و اقتصادی خود را از دست می دهند. مدیریت پروژه عبارت است از یک ره یافت نظام مند برای رسیدن به اهداف پروژه در سراسر طول حیات پروژه.

بیکی از معروف ترین الگوهای مدیریت پروژه استاندارد ایزو ۱۰۰۰۶ (ISO 10006) می باشد که توسط سازمان جهانی استاندارد معرفی شده است. پیاده سازی و داشتن گواهینامه یک سیستم مدیریت پروژه مانند ایزو ۱۰۰۰۶ (ISO10006) به کارفرما این اطمینان را می دهد که پیمانکار دارای یک نظام منسجم مدیریتی برای رسیدن به اهداف پروژه می یاشد و در سازمانی که استاندارد مدیریت پروژه مانند PMBOK یا ISO 10006 در ان پیاده سازی شده , ضمن سارمان دهی بهتر به امور و فرایند ها باعث افزایش کارایی و اثر بخشی فعالیت ها می گردد.

 

ایزو ۱۳۴۸۵ ISO (مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی و خدمات مرتبط) :

علم پزشکی در قرن ۲۰ و۲۱ پیشرفت فوق العاده داشته, قسمت عمده این پیشرفت به علت پیشرفت سریع تکنولوژی و اختراع تجهیزات پزشکی پیشرفته می باشد. تجهیزات پزشکی جزو حساس ترین ابزارهایی می باشند که جان و سلامت انسانها در ارتباط مستقیم با کارکرد انها می باشد ,لذا سازمان جهانی استاندارد ISO کمیته فنی شماره (TC210) را مامور تدوین یک استاندارد مدیریت کیفیت لرای تجهیزات پزشکی نمود و این کمیته اقدام به تدوین استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵ نمود. این استاندارد بر مبنای استاندارد ایزو ۹۰۰۱ پایه گذاری شده و الزامات مربوط به تجهیزات پزشکی به ان اضافه شده است.

 

ایزو ۱۴۰۰۱ ISO  (مدیریت محیط زیست) :

انسان در طی قرن بیستم بیشترین صدمه را به محیط زیست وارد کرده است. با هشدار اندیشمندان اولین قدم ها برای برای جلوگیری از آلودگی و حفظ محیط زیست در ۱۹۹۴ و توجه جهانی به وضعیت محیط زیست بیانیه کنفرانس جهانی محیط زیست انسانی موسوم به بیانیه استحکام در ۱۹۷۲ با شعار (تنها یک کره مسکونی) در ۲۶ اصل صادر شد.در سال ۱۹۸۹ قطعنامه حفاظت از آب و هوا در چهل و چهارمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. در ۱۹۹۲ موسسه استاندارد بریتانیا استاندارد BS 7750 تحت عنوان سیستم مدیریت محیط زیست منتشر شد و تا ۱۹۹۳ اجرای آزمایشی ان پایان یافت. سایر کشورها نیز بلافاصله اقدام به تدوین استانداردهایی شبیه ان نمودند و در پایان در سال ۱۹۹۴ نسخه نهایی ان برای صدور گواهینامه مدیریت EMS بوسیله شرکت های گواهی دهنده CB صادر شد و در نهایت در سال ۱۹۹۶ استاندارد سری ۱۴۰۰۱  (ایزو ۱۴۰۰۱ – ISO 14001)توسط سازمان جهانی استاندارد سازی منتشر شد.

 

ایزو ۲۲۰۰۰ ISO  (مدیریت ایمنی محصول در صنایع غذایی و صنایع وابسته) :
استانداردهای سری ISO 22000 بوسیله کمیته فنی محصولات غذایی سازمان بین المللی استاندارد ISO-TS -34 با همکاری کارشناسان FAO و WHOبا توجه به ضرورت ایجاد یک سیستم مدیریت ایمنی جهانی برای مواد غذایی و صنایع وابسته تدوین شد. ویژگی مهم این استاندارد قابلیت اجرای ان در تمام بخشهای مرتبط با صنایع غذایی , از جمله صنایع تولید کننده ماشین آلات و مواد بسته بندی صنایع غذایی و صنایع غذایی دام و طیور , شرکت های توزیع کننده و فروشنده مواد غذایی و غیره می باشد. این استاندارد علاوه بر اینکه دارای تمام الزامات HACCP می باشد , سایر الزاماتی که در یک سیستم مدیریتی لازم است را شامل شده و با استاندارد ISO 9001 نیز همخوان می باشد.

 

ایزو ۱۰۰۰۲ ISO  ( سیستم مدیریت کیفیت رضایتمندی مشتری)

با کنترل موثر شکایات شانس زیادی برای بررسی درخواست مشتریان خواهید داشت. و می توانید شکایت مشتری را به رضایت آن تبدیل کنید. مخصوصا زمانیکه شما شکایات را فرصتی برای پیشرفت چرایی و چیستی کار می پندارید . ایزو ۱۰۰۰۲ می تواند به شما کمک کند تا به این امر برسید که بدون توجه به اندازه و ماهیت شرکت شما می باشد. سیستم مدیریت شکایات مشتریان بعنوان نیاز اصلی و ضروری هر شرکتی می باشد. مخصوصا شرکت هائی که می خواهند موفق شوند و موفق بمانند.

مشتریان خیلی بیشتر از آنچه که شما خدمات می دهید انتظار دارند و رقیبان شما به سختی تلاش می کنند تا این انتظارات را برآورده کنند. با ایزو ۱۰۰۰۲ شما نیز می توانید این کار را انجام دهید. این ایزو به شما کمک می کند تا شکایات را مشخص کرده و عامل آنها را پیدا کرده سپس آنها را رفع کنید. ایزو ۱۰۰۰۲ همچنین به شما امکان می دهد تا قسمت هایی را در شرکت خود بیابید که جای پیشرفت داشته و نهایتا عامل شکایات را از بین می برد. این استاندارد پروسه ها و کنترل های مدیریتی را مشخص می کند که به شما کمک می کند تا شکایات مشتریان را بطور موثری کنترل کرده و مطمئن شود که مشتریان بسیاری از خدمات ارائه شده رضایت دارند.

 

ایزو ۱۰۰۰۴ ISO  (استاندارد سنجش میزان رضایتمندی مشتری) :

این استاندارد طبق ضوابط و مقررات بین المللی جهت مدیریت و برنامه ریزی رضایتمندی مشتریان می باشد. ایزو ۱۰۰۰۴ جهت رضایتمندی بیشتر، مشتریان را در خصوص طرح، برنامه ریزی و اجرا راهنمایی میکند. همچنین این استاندارد از طریق طبقه بندی نیازهای مشتریان ،باعث حرکت مجموعه گواهی گیرنده ها به سمت مشتری مداری میگردد. ایزو ۱۰۰۰۴ جهت بهره مندی مجموعه ها صرف نظر از حوزه فعالیت ،وسعت ونوع محصول آنها می باشد و اغلب قواعد آن جهت افزایش رضایت مشتری ها از مجموعه میباشد.

استاندارد ایزو ۱۰۰۰۴ مفاد قرارداد، پیمان ها و قوانین مدون مجموعه ها را تغییر نمی دهد و صرفا آنها را در جهت رضایت مشتریان راهنمایی و سوق میدهد. اخذ ایزو ۱۰۰۰۴ به این مفهوم است که سازمان یا شرکت مربوطه یک توافق بین المللی را قبول کرده است که طی این توافق هرگونه اندازه گیری و سنجش میزان رضایت مشتری را قبول کرده است و کل سیستم سازمان یا شرکت یا حتی خدمات را بر پایه رضایت مشتری بنا نهاده است. در این گواهینامه سنجش رضایت مشتری باعث افزایش اعتبار سازمان خواهد شد.

 

ایزو ۱۰۰۱۵ ISO  (سیستم مدیریت آموزشی) :
استاندارد سیستم مدیریت آموزشی ایزو ۱۰۰۱۵ با سیستم سنجش اثر بخشی آموزشی توسط کمیته فنی، ISO /TC176 مدیریت و تضمین کیفیت کمیته فرعی SC 3 و فناوری های حمایتی تهیه شده است. نمایندگان ۲۲ کشور در دسامبر ۱۹۹۹ پیش نویس اصلی استاندارد را طراحی کردند. این استاندارد در تمامی سازمانهای خدماتی، تولیدی، صنعتی، بازرگانی و … کاربرد دارد. در این استاندارد بهبود مهارتها، ارتقا دانش و رفتارهای مناسب مورد تاکید می باشد. به عبارت دیگر بحث مهارت، دانش و رفتار به هم تنیده شده است.

 

ایزو iso TS 16949  (سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودروسازی) :
خلا یک استاندارد ملی در زمینه مدیریت یکپارچه از مدتی قبل نزد صاحب نظران مدیریت کیفیت کشور مطرح بوده, تا بالاخره یکی از شرکت های مهندسی مشاور کشور اقدام به تهیه یک پیش نویس در این زمینه و ارایه ان به اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نمود, اداره استاندارد ایران با مبنا قرار دادن این پیش نویس و با تشکیل یک کمیته کارشناسی اقدام به تدوین استاندارد مدیریت کیفیت فراگیر ایران – الزامات به شماره ۱۳۰۰۰ کرد و آن را در مهر ماه ۸۹ منتشر نمود.

 

ایزو isoTS 29001 (مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی)

این استاندارد مقتضیات سیستم مدیریت کیفیت را برای طراحی، توسعه، تولید، نصب و خدمات محصول در صنایع نفت، پتروشیمی، و گاز طبیعی تعریف می کند. این استاندارد که نتیجه مستقیم مشارکت بین ایزو و صنعت نفت و گاز بین‌المللی به رهبری مؤسسه نفت آمریکا (API) است، به ویژه بر زنجیره تامین نفت و گاز تاکید دارد.

این استاندارد مبتنی بر ایزو۹۰۰۱ بوده و متقاضیان مکمل را با تاکید بر جلوگیری از آلودگی و کاهش ضایعات در ارائه خدمات تعریف می کند. همچنین این استاندارد باعث هماهنگی جهانی شده و کیفیت تامین کالا و خدمات از تامین کنندگان را تضمین می کند. این استاندارد برای کلیه سازمان‌هایی که در زنجیره تأمین صنعت نفت و گاز فعالیت می کنند مفید است. دریافت گواهی ایزو TS 29001 استانداردسازی و بهبود در این بخش را تضمین می کند.

 

با توجه به اینکه ثبت اطمینان کمترین هزینه را نسبت به موسسات ثبتی دیگر از شما اخذ می نماید، لذا برای انجام امور خود با کارشناسان ما تماس بگیرید و به خاطر عدم پرداخت هزینه های جزئی خود را دچار مشکلات عدیده ای از قبیل طولانی شدن فرایند کار، انجام امور توسط افراد غیر متخصص، پرداخت هزینه بیشتر از عرف و .... ننمایید.

error:
سلام؛ وقت بخیر
چطور می تونم کمکتون کنم؟